Contributie 2019

Contributieregeling nieuwe leden

Categorie

Aanmelding

voor 15 juli

Aanmelding

op of na 15 juli

Aanmelding

op of na 1 september

Regulier lid junior t/m 12 jaar

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

Regulier lid junior 13 t/m 17 jaar

€ 50,00

(= € 10,00 korting)

€ 40,00

(= € 20,00 korting)

€ 40,00

(= € 20,00 korting)

Regulier lid senior 18 t/m 23 jaar

€ 60,00

(= € 20,00 korting)

€ 40,00

(= € 40,00 korting)

€ 40,00

(= € 40,00 korting)

Regulier lid senior 24 jaar en ouder

€ 100,00

(= € 25,00 korting)

€ 70,00

(= € 55,00 korting)

€ 50,00

(= € 75,00 korting)

Voorwaarde: De in deze tabel genoemde bedragen gelden alleen voor personen die niet eerder of langer dan 3 jaar geleden lid zijn geweest van TPV De Dassenburcht. 

 

Contributieregeling bestaande leden

De contributiebedragen voor 2019 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018:

Abonnement Bedrag
Erelidmaatschap € 0,00
Steunend lidmaatschap € 30,00
Regulier lidmaatschap junior t/m 12 jaar € 40,00
Regulier lidmaatschap junior 13 t/m 17 jaar € 60,00
Regulier lidmaatschap senior 18 t/m 23 jaar € 80,00
Regulier lidmaatschap senior 24 jaar en ouder € 125,00
Winterlidmaatschap padel (01 nov - 30 maa)* € 35,00
Competitielidmaatschap (tennis/padel) Zie hieronder

TPV De Dassenburcht kent geen gezins-/studentenlidmaatschap meer; dit is afgeschaft in 2017.

Voor het reguliere lidmaatschap geldt dat de leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar leidend is als criterium voor de hoogte van de toepasselijke contributie (dit bedrag is inclusief de bondscontributie: het bedrag per lid dat de vereniging afdraagt aan de KNLTB).

* = GEEN doorlopend lidmaatschap, in tegenstelling tot de overige lidmaatschappen.

Met het reguliere lidmaatschap mogen leden zowel tennis (van 1 april tot half november) als padel (het hele jaar door) spelen. Wil je echter padelcompetitie of -toernooien gaan spelen, dan moet je een ‘officieel’ padellidmaatschap aanvragen via de ledenadministratie, zodat je een padelspeelsterkte krijgt toegekend door de KNLTB.

 

Competitielidmaatschap (tennis/padel)

Junior € 25,00
Senior € 60,00

Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TPV De Dassenburcht te kunnen aanvullen met spelers van andere verenigingen, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Voor het competitielidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Competitieleden zijn leden die primair lid zijn van een andere tennis-/padelvereniging en die alleen competitie spelen voor onze vereniging.
  • Competitieleden mogen alleen tijdens de competitieperiode waarvoor ze een competitielidmaatschap hebben afgesloten gebruik maken van de faciliteiten van TPV De Dassenburcht.
  • Wil je zowel voorjaar- als najaarscompetitie spelen als competitielid, dan betaal je dus twee keer de kosten van het competitielidmaatschap.
  • Competitieleden dienen na de competitieperiode waarvoor ze een competitielidmaatschap hebben afgesloten hun KNLTB-ledenpas van TPV De Dassenburcht in te leveren bij de ledenadministratie. Hiermee geven ze aan hun competitielidmaatschap te beëindigen.
  • Competitieleden die ervoor kiezen om hun KNLTB-ledenpas van TPV De Dassenburcht niet in te leveren bij de ledenadministratie, maar te behouden, geven hiermee impliciet aan akkoord te gaan met de stilzwijgende verlenging van hun competitielidmaatschap. Dat betekent dat ze volgend jaar dus automatisch weer een factuur ontvangen van TPV De Dassenburcht. Wil je dat niet, meld je dan a.u.b. af bij de ledenadministratie!
  • Als ze dat willen, kunnen competitieleden hun competitielidmaatschap op elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap en hoeven de competitieleden hun KNLTB-ledenpas van TPV De Dassenburcht niet in te leveren bij de ledenadministratie.

 

Introducés/eenmalige gebruikers van het park

€ 5,00 per uur, vooraf te voldoen bij kantinebeheerder

 

Contributie-inning 2019

In 2019 zal de contributie worden geïnd via ClubCollect. Dat betekent dat elk lid individueel een betaalverzoek ontvangt op zijn of haar e-mailadres. Staat er bijvoorbeeld bij een gezin 3x hetzelfde e-mailadres in de ledenadministratie, dan ontvang je dus drie keer een betaalverzoek op het desbetreffende adres. Is er geen of een foutief e-mailadres bekend bij de ledenadministratie (of zit je mailbox vol!), dan bezorg je ons helaas extra werk...

In verband met de facturering is het derhalve essentieel dat leden hun actuele e-mailadres en mobiele telefoonnummer (voor eventuele toezending van een verificatiecode via sms) doorgeven aan de ledenadministratie.

De betalingsmogelijkheden zijn:

  • iDeal (het hele bedrag in één keer overboeken via een internetkoppeling met je eigen bank); en
  • eenmalige automatische incasso (betaling in 1 of 2 termijnen; betaling in 2 termijnen is alleen mogelijk bij bedragen hoger dan € 50; bijkomende kosten voor betaling in 2 termijnen: € 0,50 per termijn). N.B. Als je te laat bent met betalen (bijvoorbeeld omdat je de factuur hebt gemist), dan vervalt de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen en zul je alsnog het volledige contributiebedrag in één keer moeten betalen.
  • Is betalen via iDeal of eenmalige automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk, neem dan a.u.b. contact op met de penningmeester.

Omdat het verenigingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar en dus van 1 januari tot en met 31 december loopt, staat het moment van factureren los van het buitentennisseizoen (begin april tot begin november). Het bestuur wil de contributies graag voor 1 april geïnd hebben. Daarom worden de contributiefacturen medio februari via e-mail uitgestuurd naar de leden van wie een e-mailadres bekend is bij de vereniging. Het betaalverzoek is afkomstig van ClubCollect en wordt uitgestuurd namens TPV De Dassenburcht. Via het betaalverzoek kun je zelfs je gegevens aanpassen (voor de ledenadministratie) of een vraag doorgeven (aan de penningmeester).

Heb je geen betaalverzoek van ClubCollect ontvangen? Kijk dan even in je mailbox of je 'm niet over het hoofd hebt gezien. Of wellicht is de mail in een spamfilter terechtgekomen? Het is ook mogelijk dat er iets is misgegaan bij ClubCollect. De penningmeester kan dit voor je nagaan.

Leden voor wie het contributiebedrag in overleg met de sponsorcommissie op een sponsorfactuur wordt gezet, ontvangen uiteraard geen afzonderlijke contributiefactuur. Heb je abusievelijk toch een individuele contributiefactuur ontvangen terwijl je had aangegeven via de sponsorfactuur de contributie te willen voldoen, neem ook dan even contact op met de penningmeester.

Omdat de contributie-inning uit handen is gegeven aan ClubCollect, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leden hun contributie rechtstreeks via bankoverschrijving naar het banknummer van de vereniging betalen. Dat zou immers ook weer extra werk betekenen, omdat dan op twee plekken moet worden gekeken waar betalingen binnenkomen. Bedankt voor je begrip!

 

Vragen?

Heb je vragen over de contributie-inning of denk je dat je geen of een foutieve factuur hebt ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester (Hay Hendrikx).

Twijfel je of de vereniging wel beschikt over je actuele gegevens (adres, e-mailadres, mobiele nummer)? Of wil je gegevens laten aanpassen? Neem dan contact op met de ledenadministrateur (Rob Laumen).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

BEZOEKADRES: SPORTPARKLAAN 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: J.F. KENNEDYLAAN 147, 6419 XZ HEERLEN