Lid worden

Lid worden van de vereniging is heel eenvoudig: je hoeft alleen maar het aanmeldformulier in te vullen. Je gegevens worden dan automatisch ter goedkeuring naar de ledenadministratie gestuurd. De ledenadministrateur neemt vervolgens via e-mail contact met je op om je aanmelding compleet te maken.

Lees a.u.b. eerst de onderstaande informatie voordat je het aanmeldformulier invult.

Pasfoto

Het aanmeldformulier bevat een knop waarmee je een digitale pasfoto kunt uploaden. Strikt genomen hoeft dit geen ‘officiële’ pasfoto te zijn; een portretfoto gemaakt met je smartphone is in principe ook voldoende. Die foto komt vervolgens op je ledenpas te staan. Desgewenst kun je later altijd nog een andere foto doorgeven via de ClubApp of via het Mijn Club-gedeelte op de website. Let er wel op dat de foto aan de onderstaande kwaliteitseisen voldoet.

Kwaliteitseisen
De digitale pasfoto op de ledenpas dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Let erop dat:

- het bestandstype JPG is;
- de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier is;
- het formaat tenminste 300 bij 400 pixels is.

Heb je geen gescande pasfoto, maak dan een geschikte selfie of portretfoto met je smartphone.

Een foto moet tevens aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn;
 • Het formaat moet ten minste 300 bij 400 pixels zijn;
 • De foto moet het lid voorstellen;
 • Alleen (het bovenste deel van) de romp en het gehele hoofd van het lid mag op de foto staan
 • Er mogen behalve het lid geen andere personen in de foto aanwezig zijn;
 • De foto moet recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • Het hoofd moet volledig op de foto staan;
 • De breedte van het hoofd op de foto moet ongeveer tweederde van de fotobreedte zijn;
 • Op de foto moeten beide ogen zichtbaar zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen; het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd moet onbedekt zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Als het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn.

Heb je geen digitale pasfoto?

In dat geval kun je ook een geprinte versie (met je naam op de achterkant!) aanleveren door deze op te sturen naar of in de brievenbus te deponeren op het volgende adres:

TPV De Dassenburcht
T.a.v. Ledenadministratie
Jan Maenenstraat 33
6363 AG Wijnandsrade

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen omtrent je aanmelding kun je altijd contact opnemen met de ledenadministrateur via e-mail: [email protected].

LET OP:

Wanneer je bent aangemeld (of wanneer je je zoon of dochter hebt aangemeld) als lid van de vereniging, vergeet dan niet dat het lidmaatschap (ongeacht of je een regulier lidmaatschap of een competitielidmaatschap hebt!) doorloopt tot wederopzegging; met andere woorden, het eindigt niet vanzelf, maar wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Dat betekent dat de verantwoordelijkheid om het lidmaatschap tijdig en correct te beëindigen bij het lid (of diens wettelijke vertegenwoordiger) ligt. Zeg je niet tijdig op, dan zijn daar kosten aan verbonden. Hier lees je hoe je je lidmaatschap correct beëindigt en welke kosten aan niet-tijdige opzegging zijn verbonden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

Bezoekadres: Sportparklaan 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: POSTBUS 92, 6336 ZH HULSBERG