KNLTB-ledenpas

De KNLTB-ledenpas is nodig om competitie en toernooien te kunnen spelen en om het digitale afhangbord op de club te kunnen gebruiken.

Meerjaren-ledenpas

Voorheen drukte de KNLTB ieder jaar een nieuwe ledenpas voor alle bestaande leden en stuurde deze vervolgens naar de ledenadministrateur van de vereniging. Vanaf 2019 ontvangen verenigingen voor ieder actief lid een meerjaren-ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheidsduur van twee jaar. Na deze periode zal de bond bekijken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

Op de ledenpas van 2019 worden het jaartal en de speelsterkte niet meer vermeld. Dat heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien: vanaf 2019 geldt daarom het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie.

Nieuwe ledenpas aanvragen na verlies of diefstal

Ben je je KNLTB-ledenpas kwijt (door verlies, diefstal enz.)? Stuur dan even een mailtje naar de ledenadministrateur van de vereniging. Deze kan een nieuwe pas voor je aanvragen. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden (zie hieronder).

Verschil ledenpas en noodpas

De ledenadministrateur kan ofwel een nieuwe ledenpas ofwel een noodpas aanvragen. Een nieuwe ledenpas zal met de eerstvolgende passenrun worden aangemaakt en naar de ledenadministratie worden verzonden. Een noodpas (indien voor 15:00 uur aangevraagd) wordt dezelfde dag naar het lid thuis gestuurd, tenzij de ledenadministrateur aangeeft dit niet te willen.

Pasfoto op de ledenpas vernieuwen

Leden kunnen zelf de pasfoto op hun ledenpas vernieuwen door hun profielfoto in de ClubApp aan te passen of door hun profielfoto in ‘Mijn TPV De Dassenburcht’ (tabblad ‘Mijn profiel’) aan te passen. Door dat te doen, sturen ze een goedkeuringsverzoek naar de ledenadministrateur. Houd er wel rekening mee dat de KNLTB strikte normen hanteert ten aanzien van de foto op de ledenpas (aan welke eisen de foto moet voldoen, lees je op de pagina ClubApp of Mijn TPV De Dassenburcht) en dat de print-runs van de ledenpassen met ingang van 2019 dus niet meer elk jaar plaatsvinden.

Wil je tussentijds een geactualiseerde ledenpas met je nieuwe foto aanvragen, dan kun je een verzoek sturen naar de ledenadministrateur. Aan de levering van de nieuwe ledenpas zijn dan wel kosten verbonden (zie hieronder).

Kosten voor aanvragen van nieuwe ledenpas

  • Reguliere ledenpas: € 2,50
  • Noodpas: € 5,00

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

BEZOEKADRES: SPORTPARKLAAN 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: J.F. KENNEDYLAAN 147, 6419 XZ HEERLEN