KNLTB-ledenpas

De KNLTB-ledenpas is nodig om competitie en toernooien te kunnen spelen en om het digitale afhangbord op de club te kunnen gebruiken.

Nieuwe passen voor bestaande leden

Voorheen maakte de KNLTB ieder jaar een nieuwe ledenpas voor alle bestaande leden. Met het oog op het streven naar duurzaamheid ontvangen verenigingen vanaf 2019 voor ieder actief lid een meerjaren-ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheidsduur van twee jaar. Na deze periode zal de bond bekijken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

Op de ledenpas van 2019 worden het jaartal en de speelsterkte niet meer vermeld. Dat heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien: vanaf 2019 geldt het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie. Het algemeen reglement, competitie- en toernooireglement worden daarom aangepast. In deze reglementen, die in januari 2019 worden gepubliceerd, zullen alle vernieuwde procedures omtrent competities en toernooien nauwkeurig worden uitgelegd.

Ontvangst van KNLTB-ledenpassen door de ledenadministrateur

De ledenadministrateur krijgt in de periode februari/maart 2019 voor iedere persoon die op 31 januari 2019 een actief lidmaatschap heeft een meerjaren-ledenpas toegestuurd. De oude ledenpas van 2018 is geldig t/m 31 maart 2019.

Aanmeldingen na 31 januari 2019

De passen van nieuwe leden (met pasfoto) die tussen 1 februari en half maart 2019 zijn aangemeld, worden in week 13 verzonden naar de ledenadministrateur. De passen van leden die na half maart lid worden van de vereniging, gaan iedere vrijdagmiddag naar de drukker en worden 1 week later uitgeleverd op het adres van de ledenadministrateur. 

Uitreiking van ledenpassen

Let op: KNLTB-ledenpassen worden alleen uitgereikt aan leden die hun contributie hebben betaald!

Bestaande leden die competitie spelen, ontvangen hun ledenpas bij aanvang van het buitenseizoen (meestal het openingstoernooi) als onderdeel van het competitiepakket dat wordt uitgereikt aan de teamcaptains.

Bestaande leden die geen competitie spelen, kunnen na aanvang van het buitenseizoen hun ledenpas ophalen in de kantine (vraag aan de barbeheerder naar het doosje met de pasjes). Zit je pasje niet in dat doosje terwijl je wel je contributie hebt betaald? Dan is je betaling mogelijk nog niet geregistreerd of is je pasje nog niet ontvangen door de ledenadministratie. Doe in dat geval even navraag bij de ledenadministrateur.

Personen die na half maart lid worden, krijgen bericht van de ledenadministrateur wanneer hun KNLTB-ledenpas voor ze klaar ligt in de kantine.

Duplicaatpas na verlies of diefstal

Als een lid de KNLTB-ledenpas is kwijtgeraakt (door verlies, diefstal enz.) moet hij/zij contact opnemen met de ledenadministrateur van de vereniging. Deze kan een nieuwe pas voor hem/haar aanvragen.

Verschil ledenpas en noodpas

De ledenadministrateur kan ofwel een nieuwe ledenpas ofwel een noodpas aanvragen. Een nieuwe ledenpas zal met de eerstvolgende passenrun worden aangemaakt en naar de ledenadministratie worden verzonden. Een noodpas (indien voor 15:00 uur aangevraagd) wordt dezelfde dag naar het lid thuis gestuurd, tenzij de ledenadministrateur aangeeft dit niet te willen. Let op: hier zijn extra kosten aan verbonden!

Pasfoto op de ledenpas vernieuwen

Leden kunnen zelf de pasfoto op hun ledenpas vernieuwen door hun profielfoto in de ClubApp aan te passen of door hun profielfoto in ‘Mijn TPV De Dassenburcht’ (tabblad ‘Mijn profiel’) aan te passen. Door dat te doen, sturen ze een goedkeuringsverzoek naar de ledenadministrateur. Houd er wel rekening mee dat de KNLTB strikte normen hanteert ten aanzien van de foto op de ledenpas (aan welke eisen de foto moet voldoen, lees je op de pagina ClubApp of Mijn TPV De Dassenburcht) en dat de print-runs van de ledenpassen met ingang van 2019 dus niet meer elk jaar plaatsvinden.

Wil je tussentijds een geactualiseerde ledenpas met je nieuwe foto aanvragen, dan kun je een verzoek sturen naar de ledenadministrateur. Aan de levering van de nieuwe ledenpas zijn dan wel kosten verbonden (zie hieronder).

Kosten voor aanvragen van nieuwe ledenpas

  • Reguliere ledenpas: € 2,50
  • Noodpas: € 5,00

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

Bezoekadres: Sportparklaan 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: POSTBUS 92, 6336 ZH HULSBERG