Lidmaatschappen

TPV De Dassenburcht kent momenteel vijf verschillende lidmaatschapsvormen:

A) Regulier lidmaatschap.

B) Competitielidmaatschap.

C) Steunend lidmaatschap.

D) Erelidmaatschap.

E) Winterlidmaatschap padel (01 november - 30 maart).

De hoogte van de contributie behorend bij elke lidmaatschapsvorm vind je op de pagina Contributie. Bij vragen over het lidmaatschap kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie.

 

Ad. A – Regulier lidmaatschap.

Dit is het normale lidmaatschap van de vereniging, dat van 01 januari tot en met 31 december loopt. Met dit lidmaatschap kan een lid onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten (d.w.z. van de padelbanen het hele jaar en van de tennisbanen van 01 april tot en met pakweg 15 november (einde najaarscompetitie)). Met het reguliere lidmaatschap kun je uiteraard ook competitie spelen – daarvoor hoef je dus geen competitielidmaatschap aan te vragen! Bij het reguliere lidmaatschap is de hoogte van de contributie gerelateerd aan de leeftijdscategorie van het lid. We onderscheiden vier leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar, 18 t/m 23 jaar en 24 jaar en ouder).

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. B – Competitielidmaatschap.

Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TPV De Dassenburcht te kunnen aanvullen met spelers van andere verenigingen, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Voor het competitielidmaatschap geldt een aantal voorwaarden c.q. beperkingen (zie de pagina Contributie). 

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. C – Steunend lidmaatschap.

Naast actieve leden verwelkomt TPV De Dassenburcht ook graag steunende leden. Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die niet (meer) actief tennissen (bijvoorbeeld wegens blessures, ziekte of andere redenen), maar die de vereniging wel willen (blijven) steunen met een kleine jaarlijkse bijdrage. Een regulier lidmaatschap kan indien gewenst worden omgezet in een steunend lidmaatschap.

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. D – Erelidmaatschap.

Erelid wordt men uitsluitend wegens bijzondere verdiensten na een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. E – Winterlidmaatschap padel (01 november - 30 maart).

Dit lidmaatschap is bedoeld voor personen die geen regulier lidmaatschap bij TPV De Dassenburcht hebben, maar wel in de winter willen komen padellen op ons park.

Dit is geen doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt automatisch na het verstrijken van de desbetreffende periode).

 

Bondslidmaatschap, clublidmaatschap of beide?

Voor het reguliere lidmaatschap en het competitielidmaatschap betaalt het lid zowel clubcontributie als bondscontributie. De bondscontributie is in het bedrag van clubcontributie opgenomen. TPV De Dassenburcht draagt voor elk bondslid een bedrag af aan de KNLTB; dit wordt daarom doorberekend aan het lid.

Voor het steunend lidmaatschap, erelidmaatschap en winterlidmaatschap padel betaalt het lid uitsluitend clubcontributie en geen bondscontributie.

Ben je lid van twee of meer (tennis-/padel)verenigingen, dan betaal je momenteel bij elk van die verenigingen bondscontributie, ook al kun je in principe natuurlijk maar één keer lid zijn van de bond. Wellicht gaat dit op termijn veranderen.

 

Studentenlidmaatschap

TPV De Dassenburcht heeft geen studentenlidmaatschap.

 

Gezinslidmaatschap

TPV De Dassenburcht heeft geen gezinslidmaatschap.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

BEZOEKADRES: SPORTPARKLAAN 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: J.F. KENNEDYLAAN 147, 6419 XZ HEERLEN