Reglement lessen en trainingen winter 2019-2020

Reglement lessen & trainingen (winter 2019/2020) TPV De Dassenburcht


Trainers: Arnold Santegoeds & Ramon Lacroix

1. De trainingscursus bestaat uit 18 weken en daarnaast 2 keer vrij spelen!
2. De lessen starten op maandag 26 oktober en eindigen op vrijdag 27 maart.
3. Er wordt les gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en eventueel zaterdag; indeling in groepjes en niveau wordt gedaan door de trainers.
4. Indien de trainer het noodzakelijk acht kan er (in overleg met speler) een verandering plaatsvinden in de indeling.
5. Er wordt geen les gegeven in de week van: 23 december en 30 december (kerstvakantie), 24 februari (carnavalsvakantie).
6. Vrij spelen: Er is vrij spelen op een nader te bepalen datum en in de week van 23 maart of deze twee weken worden gebruikt om een les in te halen. De baan is dan ter beschikking voor de cursisten en zit in de prijs inbegrepen.
Verdere wijzigingen worden zo vroeg mogelijk door de trainer gecommuniceerd.
De indeling en lestijd worden per mail uiterlijk dinsdag 1 oktober bekend gemaakt.
7. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid trainer worden altijd ingehaald. De les mag gegeven worden door een vervangende trainer.
8. Het missen van lessen door eigen toedoen is voor eigen rekening. Indien men zich afgemeld heeft, kan de trainer kijken of er een mogelijkheid is in een andere groep om een gemiste les in te halen. Een garantie is dit echter niet.
9. Bij tussentijdse beëindiging van de tennislessen blijft men het lesgeld verschuldigd.
10. In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 4 weken aaneengesloten) worden er zoveel mogelijk lessen aangeboden in andere groepen om lessen in te halen. Dit met een minimum van 50% van de gemiste lessen. Indien deze mogelijkheid er niet is wordt er in overleg gekeken naar een restitutie van het lesgeld; dit met een maximum van 50% van het lesgeld van de gemiste lessen.
11. De trainer is verplicht met goed materiaal en inzet de les te verzorgen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

Bezoekadres: Sportparklaan 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: POSTBUS 92, 6336 ZH HULSBERG